LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Uzņēmums ERGOSTOCK SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40203505420, (turpmāk tekstā -" Pārdevējs”), nodrošina vietnes www.ergostock.lv (turpmāk tekstā - "Internetveikals”) darbību atbilstoši šiem Noteikumiem.

Uzņēmums saskaņā ar Preču un pakalpojumu aprakstu apņemas nodrošināt pasūtījuma piegādi un izsniegšanu noteiktajos termiņos un apjomā.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, izpildot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību. Mēs neesam atbildīgi par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem.
Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat, ka mēs varam uzticēt Līguma izpildi trešai pusei, piemēram, lai piegādātu pasūtījumu, vienlaikus saglabājot atbildību par tā izpildi.

Uzskatāms, ka līdz ko tiek veikta pirkuma noformēšana, ar vai bez autorizācijas Vietnē, vai arī ticis pieņemts Pircēja pasūtījums pa tālruni vai e-pastu, Vietnes Apmeklētajs/Pircējs ir piekritis Noteikumiem.

Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

Pēc pasūtījuma saņemšanas Klientu atbalsta dienests precizē informāciju par Pasūtījumu, koordinē piegādes datumu, pasūtītās preces pieejamību Pārdevēja noliktavā un laiku, kas nepieciešams, lai apstrādātu un piegādātu pasūtījumu.

Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece neatrodas Pārdevēja noliktavā, tad pēdējam ir tiesības izslēgt šādas Preces no Pasūtījuma/ atcelt Pasūtījumu, paziņojot par to Pircējam nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi, kuru Pircējs norādījis pasūtīšanas procesā. Gadījumā ja daļēji vai pilnīgi tiek atcelts jau apmaksāts Pasūtījums, Pārdevējs atgriež anulētās Preces vērtību Pircējam bezskaidras naudas veidā.

Pasūtījumu piegāde

Preču piegādes iespējas un aptuvenie termiņi ir norādīti Vietnes sadaļā "Piegāde", kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa, kā arī Preces aprakstā.

Pēc piegādes Pasūtījums tiek nodots Pircējam vai trešai personai, ja par to Pircējs ir vienojies rakstveidā.

Lai novērstu krāpšanu, piegādājot iepriekš apmaksātu Pasūtījumu, piegādātājam ir tiesības pieprasīt Saņēmēja identitātes apliecinošu dokumentu.

Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas individuāli katram Pasūtījumam un tiek norādītas Vietnē pēdējā Pasūtījuma noformēšanas posmā, vai arī Pārdevējs par tām paziņo rakstiski vai mutiski pēc Pasūtījuma apstiprināšanas.

Pārdevēja pienākums nodot Preci Pircējam uzskatāms par izpildītu brīdī, kad kad kurjers tās ir nodevis Pircējam vai Pircējs to saņēmis iepriekš norunātā Pasūtījuma saņemšanas vietā.

Saņemot Pasūtījumu no kurjera, saņēmējam ir tiesības pārbaudīt piegādāto Preci un pārbaudīt tās atbilstību noteiktajam daudzumam, klāstam un Preces komplektācijai un pārbaudīt Piegādāto preču kalpošanas laiku un iepakojuma kvalitāti.

Preces nejauša bojājuma risks tiek nodots Pircējam no brīža, kad pasūtījums tiek nodots viņam.

Preču cena un pasūtījumu apmaksa

Interneta veikalā pārdoto Preču cena norādīta eiro (EUR) un neietver pievienotās vērtības nodokli.

Gadījumā, ja tikusi neatbilstoši norādīta Pircēja pasūtītās Preces cena, Pārdevējs informē Pircēju, lai apstiprinātu Pasūtījumu par pārskatīto cenu vai Pasūtījuma atcelšanu. Ja sazināties ar Pircēju nav iespējams, šis Pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu. Ja pasūtījums ir jau apmaksāts, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto summu bezskaidras naudas veidā.

Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircējam pieejamos maksājuma veidus atkarībā no Pasūtījuma summas.

Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircēja pasi vai ID karti, ja pasūtījums tiek apmaksāts ar kredītkarti.

Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi
  • Priekšapmaksas rēķins

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Preču un naudas atgriešana

Pircējam ir tiesības atgriest preces 14 dienu laikā no pirkuma datuma.

Preču atgriešana notiek saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti sadaļās “Atteikuma tiesības” un “Garantija”, kas ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa.

Nauda tiek atgriezta, atmaksājot apmaksātās Preces vērtību, veicot bankas pārskaitījumu.

Atbildība

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam nepareizas Interneta veikalā iegādātās Preces lietošanas rezultātā.

Privātums

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un Vietnes apmeklētāju, tostarp Jūsu, privātumu un drošību.
Sīkāku informāciju par privātuma politiku skatiet sadaļā "Privātuma politika", kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa

Papildu noteikumi

Attiecības starp Lietotāju / Pircēju un Pārdevēju ir pakļautas Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Ja Lietotājam / Pircējam rodas jautājumi vai sūdzības, tam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju pa tālruni vai citiem pieejamajiem līdzekļiem.

Interneta veikals un sniegtie pakalpojumi var būt uz laiku, daļēji vai pilnībā nepieejami sakarā ar profilaktisku vai citu darbu veiksanu vai citu tehnisku iemeslu dēļ.

Grozījumi noteikumos

Mēs regulāri pārskatam mūsu Noteikumus, izmaiņas publicējot šajā Vietnē. Pārdevējs var mainīt Noteikumus vienpusēji, nepaziņojot Lietotājam / Pircējam. Noteikumu jaunā versija tiks publicēta Vietnē un stāsies spēkā no publikācijas brīža, ja vien šajos Noteikumos nav paredzēts citādi.
Šie Noteikumi stājās spēkā un pēdējo reizi tika atjaunināti 20.10.2023.