www.ergostock.lv pircējam (“Pircējs”), kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma (“Līgums”), kas noslēgts starp Pircēju un ERGOSTOCK SIA  (“Pārdevējs”) par preču (“Preces”) iegādi interneta veikalā www.ergostock.lv.


Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas.


Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot paziņojumu brīvā formā elektroniski uz epastu info@ergostock.lv.

Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.

Ja Pircējs atteiksies no Līguma, Pārdevējs atmaksās visu par Preci samaksāto naudu (ieskaitot piegādes izdevumus) pēc atgriezto Preču saņemšanas un pārbaudes, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no Līguma.

Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma uz Pircēja norādīto bankas kontu.

Atteikuma tiesību izmantošanas laikā Jūs drīkstat lietot produktu tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams, lai to pārbaudītu (tāpat kā Jūs to varat darīt pirms preces iegādes parastā veikalā). Izmantojot savas atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par jebkuru produkta nolietojumu, kas neatbilst labticības principam, kā arī par jebkādu produkta vērtības samazinājumu un kvalitātes samazināšanos.


Pircējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež Preces Pārdevējam Klientu centrā Cēsu ielā 18, Rīgā, LV-1012.


Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces īpašību un darbības noskaidrošanai.