No ERGOSTOCK SIA (turpmāk Pārdevējs) iegādātajai precei (turpmāk- Prece) tiek nodrošināta likumā paredzētā garantija (turpmāk tekstā – Garantija):

 • Ja preci iegādājas Patērētājs (fiziska persona), Garantija ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 • Ja Preci iegādājas Juridiska persona, Garantija ir spēkā 12 mēnešus no Preces piegādes datuma.

Jebkura Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu dokumentu (pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.

Patērētājs var pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, iesniedzot prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

Garantija nav attiecināma gadījumos, kad Preces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ:

 • Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs;
 • Iestājies dabīgais nolietojums
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša montāža vai ekspluatācija
 • Nav veikta savlaicīga nolietoto elementu nomaiņa, kas izraisījusi turpmākus Preces bojājumus;
 • Prece tika lietota jau pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas un šādas Preces lietošana izraisījusi turpmākus defektus vai bojājumus;
 • Prece ir jebkādā veidā pārveidota

Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināma Garantija, Serviss var pieprasīt Pircējam segt diagnostikas izdevumus.

Preces atbilstība līgumam izvērtēšana, Preces diagnostika un remonts tiek nodrošināts ar Servisa starpniecību. Servisa adrese: Cēsu iela 18, Rīga, LV-1012, Latvija.

Nododot Preci Servisā, precei jābūt:

 • Tīrai
 • Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam;
 • Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.

Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 30 dienās.

Ja Serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.

Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no Pārdevēja veikalā pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja tāda izveidojas.

Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci.

Iegādātās preces jālieto atbilstoši to paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās lietošanas prasības. Preces pārmērīga vai intensīva lietošana var paātrināt Preces nolietošanos.

Ja pārbaudes laikā konstatējiet, ka ir Prece cietusi, Jums ir tiesības Preci nepieņemt un atgriezt to Pārdevējam.

Jautājumu gadījumā lūdzu vērties Pārdevēja Klientu centrā, rakstot uz info@ergostock.lv.